કુવામાં રોટલી નાખીને કરાઈ વરસાદની આગાહી, ઈશાન દિશામા રોટલી જતા જાણો આ વર્ષે કેવો થશે વરસાદ

Story

રાજ્યમાં ચોમાસુ ધીમે ધીમે આગળ વધી રહ્યું છે. જામનગર તાલુકાના આમરા ગામમાં વરસાદની આગાહી કરવાની અનોખી પરંપરા છે. જેમાં કુવામાં ગ્રામજનો દ્વારા ભમરીયા કૂવામાં રોટલા નાખી દિશા મુજબ આગાહી નક્કી કરે છે. આ જૂની પરંપરા મુજબ આ વખતે પણ આગાહી કરવામાં આવી હતી.

જામનગરના આમરા ગામે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી ગ્રામજનો ભમરીયા કુવામાં રોટલો નાખીને આગાહી કરે છે. આ વર્ષે પણ ભમરીયા કુવામાં રોટલો નાખીને પરંપરા મુજબ આગાહી કરાઈ છે. ભમમરીયા કૂવામાં આ વર્ષે પધરાવવામાં આવેલ રોટલો ઈશાન દિશામાં ગયો છે જે પરથી આ વર્ષે વરસાદ સારો થવાની આગાહી કરાઈ છે.

એક તરફ વિજ્ઞાન આગળ વધી રહ્યુ છે. તો બીજી તરફ જામનગરના આમરા ગામમાં લોકો દર વર્ષે ભમ્મરિયા કૂવામાં રોટલો પધરાવી વરસાદનો વરતારો મેળવે છે. ગત વર્ષે પણ વર્ષો જૂની પરંપરા મુજબ ભમ્મરિયા કૂવામાં રોટલો પધરાવવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે રોટલો ઉગમણી દિશામાં ગયો હતો. જેથી ગત વર્ષે સારા વરસાદની આગાહી કરાઈ હતી.

આમરા ગામમાં આ વર્ષે ગ્રામજનોએ ભમ્મરિયા કુવામાં રોટલો પધરાવ્યો હતો જે ઈશાન દિશામાં ગયો છે. જેના કારણે આ વર્ષ દરિમયાન સારો વરસાદ થશે અને વર્ષ સારું જશે તેવુ ગ્રામજનો કહી રહ્યા છે. આમરા ગામના લોકો વર્ષો જૂની આ પરંપરા મુજબ ભમરીયા કુવામાં રોટલો નાખીને વરસાદનો વરતારો કરે છે.

જામનગરના આમરા ગામની આ પરંપરા સાથે એક ઈતિહાસ જોડાયેલો છે. જે મુજબ જામનગર શહેર નજીક આમરા ગામમાં કોઈ પરિવારને ત્યાં સંતાન સુખ ન હતું. ત્યારે ગામલોકોએ બ્રાહ્મણો પાસે કારણ જાણ્યું હતું. ત્યારે બ્રાહ્મણોએ જણાવ્યું કે વર્ષો પહેલા એક મહિલાનું કુવામાં પડવાથી મોત થયું હતું અને આ મહિલાના મોત બાદ દર વર્ષે કુવામાં રોટલો પધરાવવામાં આવશે તો વરસાદની પણ આગાહી થશે.

બસ ત્યારથી આ પરંપરા ચાલુ છે. વર્ષોથી ગામના લોકો આમરા કુવામાં રોટલો પધરાવીને આગાહી કરે છે. એક તરફ ટેક્નોલોજી આગળ વધી રહી છે. તો બીજી તરફ આ ગામના લોકો પોતાના વડવાઓની વર્ષો જૂની પરંપરા પર વિશ્વાસ છે. તેઓ આ પદ્ધતિ મુજબ આગાહી કરે છે અને તેના પર વિશ્વાસ કરેછે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.